in hoá đơn VAT, Bóng đèn uv
linhkiendientupc Dịch Vụ Chẩn Đoán Sửa Chữa Máy In Offset Heidelberg trên Hệ Điều Hành Sherlock In ấn, đèn UV, in hoá đơn VAT, hoá đơn GTGT In ấn, đèn UV, in hoá đơn VAT, hoá đơn GTGT đèn UV, in hoá đơn VAT, hoá đơn GTGT

Bóng đèn UV cực tím

Bóng đèn UV cực tím


 
1Bóng UV : 230mm - 2kw / 380Vcái
2Bóng UV : 230mm - 3kw / 220Vcái
3Bóng UV : 270mm - 2kw / 380Vcái
4Bóng UV : 270mm - 3kw / 380Vcái
5Bóng UV : 360mm - 3kw / 380Vcái
6Bóng UV : 400mm - 3kw / 380Vcái
7Bóng UV : 400mm - 4kw / 380Vcái
8Bóng UV : 460mm - 3kw / 380Vcái
9Bóng UV : 460mm - 5kw / 380Vcái
10Bóng UV : 460mm - 6.6kw / 380Vcái
11Bóng UV : 560mm - 5kw / 380Vcái
12Bóng UV : 650mm - 6kw / 380Vcái
13Bóng UV : 780mm - 6kw / 380Vcái
14Bóng UV : 780mm - 7kw / 380Vcái
15Bóng UV : 820mm - 6kw / 380Vcái
16Bóng UV : 820mm - 7kw / 380Vcái
17Bóng UV : 830mm - 8kw / 380Vcái
18Bóng UV : 900mm - 7kw / 380Vcái
19Bóng UV : 930mm - 8kw / 380Vcái
20Bóng UV : 930mm - 11kw / 380Vcái
21Bóng UV : 950mm - 9kw / 380Vcái
22Bóng UV : 1050mm - 9kw / 380Vcái
23Bóng UV : 1150mm - 10kw / 380Vcái
24Bóng UV : 1250mm - 11kw / 380Vcái


BÓNG UV - CỰC TÍM
1Bóng UV : 170mm - 1.5kw / 230Vcái
2Bóng UV : 225mm - 2kw / 300Vcái
3Bóng UV : 250mm - 1kw / 230Vcái
4Bóng UV : 250mm - 1.5kw / 230Vcái
5Bóng UV : 250mm - 3kw / 300Vcái
6Bóng UV : 270mm - 3kw / 300Vcái
7Bóng UV : 300mm - 0.5kw / 220Vcái
8Bóng UV : 335mm - 2kw / 300Vcái
9Bóng UV : 335mm - 3kw / 600Vcái
10Bóng UV : 360mm - 3kw / 700V / 5Acái
11Bóng UV : 400mm - 3kw / 400Vcái
12Bóng UV : 400mm - 3kw / 700V / 5Acái
13Bóng UV : 400mm - 3kw / 990V / 5A cái
14Bóng UV : 460mm - 5kw / 990V / 5.5A cái
15Bóng UV : 520mm - 4.5kw / 990V / 7.5A cái
16Bóng UV : 522mm - 5kw / 990V / 8.3A cái
17Bóng UV : 640mm - 6kw / 850V / 7.8Acái
18Bóng UV : 720mm - 7kw / 990V / 7.4Acái
19Bóng UV : 760mm - 7kw / 990V / 7.4Acái
20Bóng UV : 780mm - 7kw / 990V / 7.4Acái
21Bóng UV : 825mm - 7kw / 950V / 7.4Acái
22Bóng UV : 925mm - 8kw / 950V / 7.4Acái
23Bóng UV : 1040mm - 7kw / 990V / 9Acái
24Bóng UV : 1050mm - 9kw / 990V / 9Acái
25Bóng UV : 1140mm - 11kw / 990V / 9Acái
26Bóng UV : 1170mm - 8kw / 990V / 9Acái
27Bóng UV : 1160mm - 8kw / 990V / 9Acái
28Bóng UV : 1260mm - 10kw / 1500V / 7.5Acái
29Bóng UV : 1450mm - 14kw / 15000V / 9Acái

BÓNG ĐÈN CHỤP BẢN

1Bóng chụp bản : 230mm - 2kw / 220Vcái
2Bóng chụp bản : 270mm - 3kw / 220Vcái
3Bóng chụp bản : 320mm - 3kw / 220Vcái
4Bóng chụp bản : 360mm - 3kw / 220Vcái
5Bóng chụp bản : 460mm - 3kw / 220Vcái
 Bộ Kích điện tử đèn chụp bản - 3.5kwcái
 Tụ bù công suất : 0.5ufcái
 Tụ bù công suất : 1,1.5,2ufcái
 Tụ bù công suất : 5ufcái
 Tụ bù công suất : 15uf  - 1500vcái
 Tụ bù công suất : 15uf  - 2000vcái

Bóng đèn chụp bản, bóng đèn uv, bóng đèn cực tím


Bóng đèn chụp bản, bóng đèn uv, bóng đèn cực tím

Bóng đàn UV